Integritetspolicy

Information som hanteras skiljer sig beroende på om du använder tjänsten som arrangör eller ej.

Användare/löpare

Data samlas endast in för att applikationen ska fungera korrekt. Ingen data säljs eller marknadsförs, varken av Liveresultat eller de andra parter som din data hanteras av.

Liveresultat använder sig av Cloudflare för DDOS-skydd och DNS. Cloudflare kan komma att, i realtid, samla in temporär data om dig (e.g. IP-address) av säkerhetskäl, denna data lagras endast temporärt och tas bort när den inte längre behövs.

Liveresultat använder sig av Sentry för insamlig av kraschloggar och tillhörande information. Kraschloggarna kan innehålla debugfiler och symboler samt enhets-ID:n. Det går inte att, endast med den information som Liveresultat samlar in, koppla informationen till din fysiska person. Datan raderas när den inte längre behövs eller automatiskt efter en viss tid har passerat. All debug- och kraschinformation används endast för att förbättra appen och fixa de buggar och fel som upptäcks.

Om du väljer att logga in i appen så lagras information om din inloggning samt data om dig som krävs för att appen ska fungera korrekt. Data som lagras kan innehålla följande: namn, e-post, orienteringsklubb, SI-bricknummer, favoriter och data om vilka notiser du vill ta emot.

Om du valt att logga in så kommer datan lagras hos Google Clouds (Firebase) datacenter i Europeriska Unionen.

Du kan läsa mer om hur Firebase hanterar din data här.

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta kan du göra här.

Om du vill läsa mer om dina rättigheter kan du göra det här.

Om du vill begära ett registerutdrag, rätta några uppgifter eller radera dina uppgifer, kontaktar du [email protected].

Arrangörer

När du logga in som arrangör via Eventor så lagras uppgifter om dig som krävs för att systemet ska fungera korrekt. Dessa uppgifter kan innehålla namn, e-postaddress och information om din klubb.

Om du vill begära ett registerutdrag, rätta några uppgifter eller radera dina uppgifer, kontaktar du [email protected].

Om du vill ta del av, rätta eller radera klubbens uppgifter, kontaktar du [email protected].